INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

Adres pocztowy:
P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
intibs@int.pan.wroc.pl

71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029

Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30